Pozycje wydane

Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny

Autor: Stefan Ball

ISBN: 83-89745-46-1

Autor książki jest toksykologiem, profesorem Uniwersytetu Quebec w Montrealu. Ukończył biochemię na Uniwersytecie War­szawskim, specjalizował się w immunologii. Habilitował się w dzie­dzinie immunowirusologii. W swoim dorobku naukowym posiada ponad sto prac publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, monografii i rozdziałów książek naukowych wydanych w języku angielskim i francuskim. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Wiele lat pracował naukowo zagranicą, m.in. był stypendystą Instytutu Armand-Frappier/CRNS w Kanadzie oraz stypendystą francu­skiego ministerstwa szkolnictwa, pracując w Akademii Medycznej w Lyonie. Brał udział w kanadyjskim rządowym programie toksykologii środowiskowej „Green Plan” oraz w ekspertyzach rządowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Pracował na Uniwersytecie w Conakry w Republice Gwinei (Afryka Zachodnia), w ramach pomocy krajom rozwijającym się. Autor współpracował także z redakcjami kilku międzynarodowych czasopism toksykologicznych, m.in. należał do zespołu redakcyjnego „Toxicology” (Elsevier). W Polsce współpracuje z Fundacją „Promocja Zdrowia”, kiero­waną przez prof. dr hab. med. Witolda Zatońskiego. Niniejsza książka jest dziesiątą tego autora opublikowaną w Wydawnictwie „Medyk”. Autor powołuje się na bardzo aktualne piśmiennictwo naukowe. Jest jednocześnie bardzo krytyczny do przedstawianych wniosków wynikających z prac naukowych. Nie narzuca swego zdania Czytelnikowi, ale daje szansę do wyciągnięcia własnych wniosków. Książka jest próbą przystępnego opisu niezwykle złożonych procesów przemiany mate­rii u człowieka, które nie są do końca poznane. Uważam, że Autorowi to się udało. Polecam Czytelnikom tę książkę, która przedstawia w sposób zrozumiały problemy otyłości, jej powikłań i jej zapobiegania na tle współczesnej cywilizacji. Autor jednoznacznie wskazuje na to, że największe szanse na odchudzanie daje stra­tegia obejmująca dietę, aktywność fizyczną i zmianę zachowań behawioralnych. Prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie.