Pozycje wydane

Chemia organiczna zakres rozszerzony tom 2

Chemia organiczna zakres rozszerzony tom 2

Autor: Andrzej Persona Tomasz Piersiak Bogdan Tarasiuk

ISBN: 9788364045974

Kup online

  • Rozdział 1. JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW Z GRUPĄ – OH
  • Rozdział 2. JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW ZAWIERAJĄCE GRUPĘ KARBONYLOWĄ. ALDEHYDY I KETONY
  • Rozdział 3. KWASY KARBOKSYLOWE
  • Rozdział 4. CHLORKI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
  • Rozdział 5. BEZWODNIKI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
  • Rozdział 6. ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
  • Rozdział 7. HYDROKSYKWASY  
  • APPENDIX