Pozycje wydane

Chemia - zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, poziom rozszerzony. Zeszyt 1

Chemia - zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, poziom rozszerzony. Zeszyt 1

Autor: Michał Fau

ISBN: 978-83-64045-84-4

Chemia - zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, poziom rozszerzony,  jest zgodny z wymogami określonymi w nowej „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, przeznaczony jest dla uczniów liceum i technikum, których interesują nauki przyrodnicze. Zbiór ten dedykowany jest również kandydatom na studia medyczne, którzy muszą uzyskać bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, w tym z chemii. Opracowany „Zbiór zadań z chemii” ma charakter uniwersalny, jest kompatybilny ze wszystkimi podręcznikami do chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zadania w każdym rozdziale ułożone są tematycznie z zachowaniem rosnącego stopnia trudności. W związku z tym, że chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk w prezentowanym zbiorze położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych.  Systematyczne korzystanie z prezentowanego zbioru stanowi istotną pomoc w utrwaleniu i uporządkowaniu wiadomości, umożliwia solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii.

Michał Fau – jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2014 był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Michał Fau jest również nauczycielem w dwóch warszawskich liceach. Od 2019 roku jest czynnym egzaminatorem maturalnym z chemii w Warszawie.