Pozycje wydane

„Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania. Atlas”

„Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania. Atlas”

Autor: Joanna Chmielewska-Walczak Barbara Jamróz Magdalena Milewska

ISBN: 978-83-64045-73-8

Recenzja
Prof. Kazimierza Niemczyka
Zaburzenia połykania są niedocenianym objawem klinicznym, powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pacjenta lub długotrwałe pogorszenie jego życia. Bezpośrednie zagrożenie życia może pojawić się w sytuacjach nagłego jednostronnego uszkodzenia dolnej grupy nerwów czaszkowych i występuje nawet w kilka godzin od zdarzenia. Zaburzenia przewlekłe są spowodowane różnymi czynnikami, które mogą się nasilać wraz z wiekiem. W związku ze starzeniem się społeczeństwa częstość występowania zaburzeń połykania będzie wzrastać i usystematyzowana wiedza na ten temat jest potrzebna wszystkim lekarzom. Dlatego też atlas „Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania” autorstwa Barbary Jamróz (otorynolaryngolog), Joanny Chmielewskiej-Walczak (logopeda) i Magdaleny Milewskiej (dietetyk) odpowiada na zapotrzebowanie zarówno pacjentów oczekujących kompleksowego postępowania, jak i zespołu specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. Atlas zawiera kompleksowe opracowanie procesu i metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń połykania. Wartość dydaktyczną podnoszą doskonałe zdjęcia, filmy, ciekawe opisy przypadków oraz formularze systematyzujące
symptomatologię i postępowanie. Specjalista, który zapozna się z tematyką kolejnych pięciu rozdziałów, będzie miał wystarczającą wiedzę, by rozumieć zasady nowoczesnego postępowania z pacjentami z takimi problemami. Jest to też doskonałe kompendium do pogłębienia znajomości tematu dla tych, którzy już zajmują się zaburzeniami połykania.