Pozycje wydane

Ilościowe zastosowanie pomiarów impedancji w diagnostyce medycznej i stomatologicznej

Ilościowe zastosowanie pomiarów impedancji w diagnostyce medycznej i stomatologicznej

Autor: Hanna Alwas-Danowska

ISBN: 978-83-64045-37-0

Kup online

(...) monografia jest bardzo cennym opracowaniem podsumowującym wieloletnie badania Autorki w dziedzinie spektrometrii impedancyjnej w stomatologi. Prace te mają duże znaczenie w obiektywizacji i ilościowych badaniach diagnostycznych próchnicy. (...) Osiągnięcia badawcze dr n. med. Hanny Alwas-Danowskiej plasują Ją w czołówce badaczy w kraju i na świecie pracujących nad zastosowaniem ilościowej spektrometrii impedancyjnej w diagnostyce stomatologicznej.

fragment recenzji prof. Pawła Strumiłło