Pozycje wydane

Chemia Wybór Testów

Chemia Wybór Testów

Autor: Andrzej Persona

ISBN: 978-83-64045-23-3

Kup online

 Chemia Wybór Testów XIII wydanie 2014 rok -  poprawione i rozszerzone, ponad 3000 pytań maturalnych i egzaminacyjnych. Podręcznik ten oparty jest na pytaniach dotychczas występujących w arkuszach maturalnych oraz na egzaminach wstępnych na Akademie Medyczne i uniwersyteckie kierunki przyrodnicze. Zadania maturalne przedstawione w arkuszu maturalnym w formie otwartej przekształcone zostały w pytania zamknięte i pogrupowane w odpowiednie bloki tematyczne, co ułatwia wykorzystanie tych pytań do powtórki materiału na etapie przygotowywania się ucznia do egzaminu maturalnego.