Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania - materiał wideo

Zaloguj się, aby móc zapisać się do tego programu edukacyjnego.

Zaloguj się lub Utwórz konto


Pliki wideo do książki: Instrumentalne metody badania zaburzeni połykania. Atlas z materiałem wideo. B. Jamróz, J. Chmielewska-Walczak, M. Milewska ISBN 978-83-64045-73-8

Zaburzenia połykania stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny, skupiającej się nie tylko na wyleczeniu choroby zasadniczej, ale także na poprawie jakości życia chorych. Dotykają one coraz większej liczby pacjentów - nie tylko chorych neurologicznie, lecz także pacjentów laryngologicznych, gastrologicznych, pulmonologicznych, czy też osób z zaburzeniami psychicznymi. Dysfagia ustno-gardłowa może być również jatrogennym zaburzeniem wynikającym z komplikacji po przeprowadzonych zabiegach, wynikiem działań niepożądanych przyjmowanych leków, radioterapii i chemioterapii. Książka adresowana do lekarzy laryngologów, neurologów, radiologów, gastrologów, specjalistów z dziedziny logopedii, dietetyki i pielęgniarstwa oraz do studentów kierunków medycznych.

Recenzja  Prof. Kazimierza Niemczyka
Zaburzenia połykania są niedocenianym objawem klinicznym, powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pacjenta lub długotrwałe pogorszenie jego życia. Bezpośrednie zagrożenie życia może pojawić się w sytuacjach nagłego jednostronnego uszkodzenia dolnej grupy nerwów czaszkowych i występuje nawet w kilka godzin od zdarzenia. Zaburzenia przewlekłe są spowodowane różnymi czynnikami, które mogą się nasilać wraz z wiekiem.
W związku ze starzeniem się społeczeństwa częstość występowania zaburzeń połykania będzie wzrastać i usystematyzowana wiedza na ten temat jest potrzebna wszystkim lekarzom. Dlatego też atlas „Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania” autorstwa Barbary Jamróz (otorynolaryngolog), Joanny Chmielewskiej-Walczak (logopeda) i Magdaleny Milewskiej (dietetyk) odpowiada na zapotrzebowanie zarówno pacjentów oczekujących kompleksowego postępowania, jak i zespołu specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem.
Książka wraz z materiałem wideo zawiera kompleksowe opracowanie procesu i metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń połykania. Wartość dydaktyczną podnoszą doskonałe zdjęcia, filmy, ciekawe opisy przypadków oraz formularze systematyzujące symptomatologię i postępowanie. Specjalista, który zapozna się z tematyką kolejnych pięciu rozdziałów, będzie miał wystarczającą wiedzę, by rozumieć zasady nowoczesnego postępowania z pacjentami z takimi problemami. Jest to też doskonałe kompendium do pogłębienia znajomości tematu dla tych, którzy już zajmują się zaburzeniami połykania.

< Wróć do listy programów