Oferta wydawnictwa

Jesteśmy wydawnictwem naukowym od 1989 roku, klasyfikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 80 pkt.

Oferujemy:
 • Przygotowanie i opracowanie: monografii naukowych, artykułów, wywiadów, opinii ekspertów, ulotek specjalistycznych oraz materiałów edukacyjnych
 • Wydanie: publikacji naukowych, monografii, reprintów, książek, materiałów edukacyjnych, audioboków
 • Dystrybucję do lekarzy i farmaceutów materiałów specjalistycznych
 Jesteśmy wydawcą książek, czasopism naukowych dla lekarzy i farmaceutów oraz portali internetowych - lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl  Posiadamy gotowe artykuły i monografie naukowe. Współpracując z naszymi autorami, specjalistami i wykładowcami możemy przygotować i wydać dowolny materiał dotyczący farmakoterapii i promocji zdrowia. Dodatkowo, korzystając z naszych usług i bazy adresowej, możemy wysłać je do tysięcy lekarzy, farmaceutów oraz placówek systemu opieki zdrowotnej i aptek.  

Reklama:
 • w czasopiśmie naukowym
 • w portalu internetowym - lekwpolsce.pl. gabinetprywatny.pl, medyk.com.pl
 • insert materiałów reklamowych i wysyłka spersonalizowana
Audiobook - przygotowanie i wydanie:
 • artykułu naukowego
 • książki
 • ulotki specjalistycznej
 • materiału edukacyjnego
 • wywiadu
Video - przygotowanie i wydanie:
 • wywiadu
 • wypowiedzi eksperta
Proponujemy również zawarcie umowy na stałe świadczenie wybranych usług. Zapewniamy bardzo korzystne rabaty.

Zapraszamy do współpracy!

Medyk Sp. z o.o.
Tel. + 48 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | 801 554 542

poczta (at) medyk.com.pl
KRS: 0000099179; NIP 526-020-49-20; REGON 006218770