Nasze strony

reklama

Programy edukacyjne

Oferujemy Państwu przygotowanie i realizację programów edukacyjnych skierowanych do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek oraz pacjentów i ich rodzin. Platformą informacji i patronem medialnym programów są wydawane przez nas czasopisma naukowe - „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny” oraz strona internetowa www.medyk.com.pl. Pisma posiadają punktację MNiSW i Index Copernicus. Programy mogą być realizowane bezpośredno do Państwa odbiorców. Tematy programów edukacyjnych dostosowujemy do aktualnych problemów oraz indywidualnych potrzeb klienta. Materiały edukacyjne oparte są na EBM (Evidence-Based Medicine), podlegają recenzji double-blind oraz powstają w liczących się ośrodkach naukowych. Nasza rada naukowa, specjaliści, wykładowcy akademiccy oraz współpracujące z nami towarzystwa naukowe służą pomocą w doborze odpowiednich tematów i formy szkolenia, zapewnią także wysoki poziom merytoryczny każdego programu, który może być przeprowadzony w formie: korespondencyjnej, online i stacjonarnie. Każdy program może kończyć się testem, certyfikatem uczestnictwa oraz nagrodą. Dzięki platformie internetowej na stronie medyk.com.pl przyszli uczestnicy programów mogą: przeglądać tematy programów edukacyjnych, zapisywać się na wybrany przez siebie program, drukować materiały specjalistyczne, pobrać i rozwiązać test sprawdzający wiedzę oraz wydrukować stosowny certyfikat uczestnictwa.

Nasze programy edukacyjne zapewniają:
  • edukację środowiska medycznego: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek;
  • edukację pacjentów, opiekunów i ich rodzin.
Dodatkowo oferujemy kompleksową ofertę działań marketingowych towarzyszącą poszczególnym zdarzeniom:
  • konferencje prasowe,
  • wywiady ze specjalistami,
  • publikacje online,
  • streszczenia prezentacji, konspekty, quizy,
  • multimedialne wersje warsztatów,
  • ulotki reklamowe,
  • oraz inne spersonalizowane formy aktywności.

Szczegółowych informacji udzielają: Agata Sobala-Drożyńska, Monika Strzałkowska 


Zapraszamy Państwa do współpracy!

MEDYK Sp. z o.o. 
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 lokal 54, 01-015 Warszawa
NIP 526-020-49-20; Regon 006218770
Tel./Fax +48 22 666 43 32 +48 22 664 04 51  Infolinia: 801 55 45 42