Czasopisma naukowe

 
LwP logo gabinetprywatny lekarzy POZ

Medyk Sp. z o.o. jest wydawcą czasopism naukowych z punktacja MEiN 5 pkt. oraz indeksacją Głównej Biblioteki Lekarskiej i Index Copernicus.
Czasopisma adresowane są do specjalistów - farmaceutów i lekarzy POZ.
Czasopisma rozprowadzane są drogą prenumeraty.

Reklama w czasopismach:
Pragniemy zachęcić i przekonać Państwa o celowości zamieszczania reklam produktów Państwa firmy na łamach naszych czasopism. Liczne badania wskazują, że najbardziej przekonującym argumentem w wyborze określonego produktu/preparatu jest bezpośrednia opinia osoby cieszącej się autorytetem - fachowca w danej dziedzinie, rekomendacja lekarza lub porada farmaceuty w aptece.
Nasze czasopisma docierają do tysięcy farmaceutów i lekarzy w całej Polsce. W pismach prezentujemy specjalistyczne artykuły z różnych dziedzin medycyny ogólnej i rodzinnej, publikacje z zakresu suplementacji, źródłowe informacje o lekach i preparatach dostępnych na rynku aptecznym, bieżące informacje i ciekawe komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń ważnych dla środowiska medycznego i farmaceutycznego, zagadnienia związane z informatyką medyczną, finansami i ubezpieczeniami. Stanowią one kompendium wiedzy.
Zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń, reklam, krótkich informacji na łamach naszych pism.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb oraz wymagań.

Proponujemy
Standardowe formy reklamy: okładki, strony wewnętrzne, artykuły sponsorowane, banery, packshoty, zakładki, wrzutki.
Niestandardowe działania: wklejki wewnątrz numerów, próbki preparatów, obwoluty itp.

Grupa docelowa
„Lek w Polsce” - adresowany do farmaceutów i lekarzy praktyków pragnących uzyskać aktualną wiedzę na temat nowych możliwości farmakologii i farmakoterapii.
„Gabinet Prywatny” lekarza POZ - adresowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - lekarzy rodzinnych, czynnych zawodowo i aktywnych biznesowo.

Prenumerata czasopism naukowych 5 pkt. edukacyjnych MEiN.
Proponujemy zakup prenumeraty indywidualnej lub korporacyjnej dla Państwa sieci aptek, przychodni, lekarzy, farmaceutów. Cena prenumeraty jest jedną z najniższych na rynku:

"Lek w Polsce" - cena prenumeraty już od 99 zł - wersja papierowa i elektroniczna.
"Gabinet Prywatny" lekarza POZ - cena prenumeraty już od 90 zł - wersja papierowa i elektroniczna.

Strony internetowe czasopism:

Warunki techniczne

Medyk 2021_warunki techniczne reklam portal_czasopismo.pdf


BIURO | REDAKCJE | MAGAZYN | 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31
Tel./Fax +48 22 666 43 32 +48 22 664 04 51 | Infolinia: 801 55 45 42
Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
NIP 5260204920 | REGON 006218770 | ID MEiN 41600 | email: poczta at medyk.com.pl