Lek w Polsce - czasopismo

Autor: Medyk Sp. z o.o.

ISSN: 1231-028X

Miesięcznik „Lek w Polsce” jest od 1991 roku najobszerniejszym, specjalistycznym czasopismem dla farmaceutów - 4 punkty naukowe MNiSW, dystrybuowanym głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Nasi czytelnicy...