Zapowiedzi wydawnicze

Chemia organiczna zakres rzszerzony tom 2 ; tom 3 

Autorzy Andrzej Persona, Tomasz Piersiak, Bopgdan Tarasiuk

Chemia organiczna 2Chemia organiczna 2
Podręczniki są przeznaczony nie tylko dla uczniów szkół średnich pragnących rozszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu chemii organicznej, w aspekcie czekającego ich egzaminu maturalnego z chemii, ale również dla studentów kierunków przyrodniczych, medycznych czy pedagogicznych, w programie których chemia stanowi istotny element kształcenia.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą stanowić dla nich materiał wyjściowy dla dalszego pogłębiania wiedzy chemicznej na kolejnych etapach kształcenia.