Punkty naukowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz informacji zawartych na stronie: www.konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja:
  • za opublikowanie artykułu naukowego w naszym czasopiśmie naukowym, Autor otrzymuje 5 punktów;
  • za monografię naukową wydaną w naszym wydawnictwie, Autor otrzymuje 20 punktów.
  • za redakcję naukową monografii naukowej wydanej w naszym wydawnictwie, Autor otrzymuje 5 punktów,
  • za rozdział w monografii naukowej wydanej w naszym wydawnictwie, Autor otrzymuje 5 punktów,