Medyk

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 

tel./fax: 22 666 43 32, 22 664 04 51

Napisz do nas

Nasze strony

reklama

Autorzy - Medyk Sp.z o.o.

Gabinet Prywatny - czasopismo

Autor: Medyk Sp.z o.o.

ISSN: 1230-4719

„Gabinet Prywatny” jest niezależnym czasopismem naukowym - 5 punktów MNiSW dla lakarzy o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 1993 roku. Adresowany bezpośrednio do branży medycznej,do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, podstawowej, jak i specjalistycznej opieki lekarskiej, czynnych zawodowo i szczególnie aktywnych biznesowo, reprezentujących różne specjalności odpowiadające kategorii "lekarza pierwszego kontaktu".  Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmakoterapii. Wysoki poziom merytoryczny publikacji zapewnia Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitne autorytety środowiska medycznego. 

Lek w Polsce - czasopismo

Autor: Medyk Sp.z o.o.

ISSN: 1231-028X

Miesięcznik „Lek w Polsce” jest od 1991 roku najobszerniejszym, specjalistycznym czasopismem dla farmaceutów - 4 punkty naukowe MNiSW, dystrybuowanym głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Nasi czytelnicy to zawodowo czynni farmaceuci, lekarze, pracownicy hurtowni i firm farmaceutycznych.