Medyk

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 

tel./fax: 22 666 43 32, 22 664 04 51

Napisz do nas

Nasze strony

reklama

Regulamin publikowania prac

 1. Znormalizowana strona maszynopisu powinna mieć format A4, zawierać 1800 znaków (razem ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami). W formacie: Word, OpenOffice, polska czcionka Times, wielkość 12 pkt. i odstępie między wierszami pojedynczymi.
 2. Tytuł i śródtytuły powinny być oddzielone podwójnym odstępem z wyróżnieniem (pisane również tekstem podstawowym).
 3. Rodzaje i objętość prac:
 • Praca poglądowa powinna zawierać do 12 stron maszynopisu.
 • Praca oryginalna powinna zawierać do 15 stron maszynopisu.
 • Praca kazuistyczna powinna zawierać do 8 stron maszynopisu.
 • List do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 5 stron maszynopisu.
 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy po porozumieniu z redakcją.
 2. Tytuł w języku polskim i angielskim.
 3. Imiona i nazwiska autorów (z tytułami naukowymi).
 4. Ośrodek/ośrodki, z jakiego praca pochodzi: pełna nazwa szpitala, kliniki, oddziału czy zakładu, miasto, adres.
 5. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (do 250 słów).
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów kluczowych).
 7. Tekst pracy powinien być zorganizowany następująco:
 • Prace poglądowe: wstęp, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), wnioski.
 • Prace oryginalne: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie i wnioski.
 • Prace kazuistyczne: wstęp, opis przypadku/przypadków, omówienie i wnioski.
 1. Piśmiennictwo ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1, 2], powinno zawierać do 20 pozycji dla prac kazuistycznych, do 60 dla prac oryginalnych i poglądowych. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje.
 2. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach - nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
 3. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Redakcją.
 4. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część tekstu oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach.
 5. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
 6. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej, każdą w osobnym pliku, w jednym z wymienionych formatów: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi.
 7. Prosimy o niedostarczanie oryginałów w postaci rycin wyciętych lub kserowanych z innych publikacji drukowanych lub pochodzących z Internetu, gdyż nie nadają się do dalszej publikacji.
 8. Prosimy o informację w przypadku, gdy praca była publikowana w innym czasopiśmie, była sponsorowana, finansowana oraz gdy autorzy mają udział finansowy w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.
 9. Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo po konsultacji z autorem do zmiany tytułu i dokonywania poprawek stylistycznych oraz skrótów, a także wprowadzenia śródtytułów.
 11. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.