Medyk

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 

tel./fax: 22 666 43 32, 22 664 04 51

Napisz do nas

Nasze strony

reklama

Nowości

 • Zalecenia dietetyczne dla pacjenta z podwyższonym stężeniem triglicerydów

  Autor: Aleksandra Cichocka

  ISBN: 978-83-64045-66-0

  Podwyższone stężenie triglicerydów (TG), zwane hipertriglicerydemią (hTG), to zaburzenie lipidowe, podobnie jak podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu i „złego” cholesterolu LDL oraz obniżone stężenie „dobrego” cholesterolu HDL w surowicy...
 • Dieta DASH w zastosowaniu

  Autor: Aleksandra Cichocka

  ISBN: 978-83-64045-69-1

  W książce opisano szczegółowo, na czym polega stosowanie tej diety, jakie produkty, w jakich ilościach oraz proporcjach należy w niej uwzględniać. Przedstawiono szereg badań naukowych, które wykazały jej korzystny wpływ na zdrowie, a zwłaszcza na...
 • Profilaktyka stopy cukrzycowej

  Autor: Waldemar Karnafel

  ISBN: 978-83-64045-65-3

  Monografia przedstawia czynniki rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i sposoby unikania ich powstawania. Szczegółowo omówione są predylektory i drogi rozwoju zespołu stopy cukrzycowej. Opracowanie zawiera także praktyczne rady: co zrobić, aby...
 • Neuroplastyczność

  Autor: Małgorzta Kossut

  ISBN: 978-83-64045-61-5

  "Neuroplastyczność" - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kossut, Warszawa 2018

Aktualności

"Leku w Polsce" 4/2018

Od dłuższego czasu trwają już zaostrzające się działania wojenne między producentami produktów leczniczych i suplementów diety. Przypomina to trochę znaną z historii dziwną wojnę z lat 1939-40 (drôle de guerre, ang. phoney war), kiedy to rzekomo walczące strony zamiast bomb wysyłały sobie ulotki i opisywały się w ówczesnej prasie.

 Taka dziwna wojna trwa obecnie między Rosja a Ukrainą, gdzie Ukraina… sprzedaje broń Rosji, a prezydent tego państwa odprowadza podatki do rosyjskiego skarbu od posiadanych w Rosji fabryk czekoladek. Troszkę podobnie i u nas – pokaźna liczba zakładów farmaceutycznych, i to o wysokiej renomie, wprowadza do obrotu leki i suplementy diety pod prawie tą sama nazwą, w opakowaniach nie do odróżnienia, różniących się jedynie dawką i ceną. Powoduje to zamęt nie tylko wśród pacjentów, ale i farmaceutów, którzy muszą tłumaczyć pacjentowi różnicę… Tej tematyce poświęcony jest m.in. wywiad z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbietą Piotrowską-Rutkowską, zatytułowany O rynku suplementów diety i zawodzie farmaceuty.
W tym numerze oferujemy Państwu tematy kliniczne „sezonowe”, do których można zaliczyć:
Rolę H1-blokerów we współczesnej alergologii, z czym wiąże się bezpośrednio Bezpieczeństwo aerozoli do pielęgnacji nabłonka górnych dróg oddechowych, a także Wczesną boreliozę – pośrednie metody serologiczne,objawy, badania diagnostyczne pierwszego wyboru, testy point of care. Wydaje się, że dolegliwości wielostawowe, związane z wykonywaniem pracy fizycznej, nadmiernymi przeciążeniami wynikającymi często z nieudolnych, amatorskich treningów, zwłaszcza u osób starszych, nagle rzucających się w wir sportu pod hasłem „młodzi i piękni”, a także wzrastająca rola czynników immunologicznych indukowanych przez środowisko powoduje ilościowy wzrost tych dolegliwości. Jest to o tyle niebezpieczne, że pacjent zamiast sięgnąć do przyczyn, zażywa środki przeciwbólowe, których beztroskie, nachalnie reklamowane spożycie
też rośnie.
Czy można inaczej? Poza wspomnianym usunięciem (zredukowaniem) przyczyn spróbujmy zaproponować pacjentom Składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie stawów, pozbawione licznych działań ubocznych, wynikających ze stosowania NLPZ-ów. Efekt nie jest tak szybki, ale długotrwałe stosowanie może przynieść wymierne efekty w postaci zahamowania destrukcji i dysfunkcji stawów.
Kolejna zmora naszych czasów to praca zmianowa, powodująca poważne zaburzenia pracy OUN, a co za tym idzie – całego organizmu. Sposoby minimalizowania jej niekorzystnych skutków przedstawia artykuł Praca zmianowa – jak uniknąć zaburzeń rytmu snu i czuwania?
Kolejny artykuł, Doustne substancje o działaniu sorpcyjnym we współczesnej terapii, prezentuje substancje o działaniu sorpcyjnym (sorbent to substancja określana mianem aktywnej sorpcyjnie, wykazująca zdolność do pochłaniania innych substancji). Jednak nie wszystkie mają zastosowanie jako składniki aktywne preparatów dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Stanowią one grupę substancji powszechnie uważanych za bezpieczne i kojarzą się zwykle z właściwościami przeciwbiegunkowymi (zapierającymi), lecz ich mechanizm działania często jest bardziej złożony.
Na zakończenie – aktualia w postaci stałego felietonu z cyklu W oparach postępu, zatytułowanego RODO poda Ci rękę. Podsumowaniem mojego felietonu może być cytat współczesnego słoweńskiego pisarza Żarko Petana: Wolno jest myśleć. Nie wolno jest myśleć inaczej...