Medyk

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 

tel./fax: 22 666 43 32, 22 664 04 51

Napisz do nas

Nasze strony

reklama

Nowości

 • Zalecenia dietetyczne dla pacjenta z podwyższonym stężeniem triglicerydów

  Autor: Aleksandra Cichocka

  ISBN: 978-83-64045-66-0

  Podwyższone stężenie triglicerydów (TG), zwane hipertriglicerydemią (hTG), to zaburzenie lipidowe, podobnie jak podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu i „złego” cholesterolu LDL oraz obniżone stężenie „dobrego” cholesterolu HDL w surowicy...
 • Dieta DASH w zastosowaniu

  Autor: Aleksandra Cichocka

  ISBN: 978-83-64045-69-1

  W książce opisano szczegółowo, na czym polega stosowanie tej diety, jakie produkty, w jakich ilościach oraz proporcjach należy w niej uwzględniać. Przedstawiono szereg badań naukowych, które wykazały jej korzystny wpływ na zdrowie, a zwłaszcza na...
 • Profilaktyka stopy cukrzycowej

  Autor: Waldemar Karnafel

  ISBN: 978-83-64045-65-3

  Monografia przedstawia czynniki rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i sposoby unikania ich powstawania. Szczegółowo omówione są predylektory i drogi rozwoju zespołu stopy cukrzycowej. Opracowanie zawiera także praktyczne rady: co zrobić, aby...
 • Neuroplastyczność

  Autor: Małgorzta Kossut

  ISBN: 978-83-64045-61-5

  "Neuroplastyczność" - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kossut, Warszawa 2018

Aktualności

Minister zdrowia walczy z kolejkami tworząc wyspy szczęścia

Minęły już niemal trzy miesiące od kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał specjalne środki na zakup dodatkowych świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej. Z badania Fundacji Onkologicznej Alivia wynika, że ostatnie działania przynoszą skutki - czas oczekiwania na rezonans lub tomograf skrócił się średnio o kolejne kilka dni. Kłopotem pozostaje fakt, że w zależności od miejsca zamieszkania pacjent może czekać na badanie ponad cztery razy dłużej niż mieszkaniec sąsiedniego województwa. Segregacja pacjentów trwa – mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji.

Depositphotos 107939738 l 2015

Największe spadki widać w badaniach wykonywanych w trybie CITO. W przypadku rezonansu magnetycznego czas oczekiwania na badanie skrócił się o 8-10 dni do poziomu ok. 100 dni. Dla tomografii komputerowej było to ok. 4 dni krócej, dzięki czemu pacjenci czekają na badanie w tym trybie około czterech tygodni. Wydaje się, że dodatkowe środki przekładają się na większą dostępność świadczeń.

Nierozwiązanym problemem, pozostawionym przez resort zdrowia bez odpowiedzi, pozostaje jednak równość w dostępie do badania. Pacjenci z nawet sąsiadujących województw mogą czekać na to samo świadczenie nawet dwa, trzy lub cztery razy dłużej. Co więcej, istnieją takie regiony jak Lubelszczyzna, gdzie pomimo dodatkowych środków pacjenci na rezonans magnetyczny muszą czekać dłużej. Pomimo wielu sygnałów ani Ministerstwo Zdrowia ani Narodowy Fundusz Zdrowia do tej pory nie przedstawiły przyczyn takiego stanu rzecz, jak również metod rozwiązania tych problemów. Skrócenie czasu oczekiwania na badanie tomografii komputerowej do 10 dni dla jednego z regionów to wynik bardzo dobry, bliski ideału – chwali Poliński i dodaje – Szczęście mają jednak nieliczni. Są rzesze chorych, którzy różnicy nie odczuwają, chociaż to ich pieniądze zostały przeznaczone na dodatkowe wydatki NFZ.

Długie kolejki do diagnostyki obrazowej to poważny problem dla wielu chorych. Dobrze wykonane i opisane badanie pozwala nie tylko rozpoznać chorobę, lecz również ocenić skuteczność leczenia. Fundacja Onkologiczna Alivia na stronie Kolejkoskop.pl publikuje wyniki badania czasu oczekiwania na badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Portal posiada moduł statystyczny, który pozwala obserwować zmiany w czasie oraz w zależności od rodzaju skierowania (tryb zwykły, pilny oraz w ramach karty DiLO). Pozwala również obserwować nierówności pomiędzy regionami. Dzięki portalowi ponad 300 tysięcy osób znalazło ośrodek z najkrótszą kolejką do badań obrazowanych.